Service Public Régional de Bruxelles

Single Service Point Manager NL of FR (m/v/x) via intraregionale en externe mobiliteit

Référence: 40004002

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.

Vind je een goede interne dienstverlening belangrijk?

Houd je van behoeften omzetten naar technische oplossingen?

Wil je instaan voor de verbetering en het onderhoud van een digitaal platform?

Brussel Synergie zoekt 1 Single Service Point Manager voor de directie Kwaliteit en Performantie (m/v/x).

 Je zal deel uitmaken van een team dat uit 8 personen bestaat.

Je takenpakket

Als Single Service Point Manager werk je binnen de directie kwaliteit en performantie, die deel uitmaakt van Brussel Synergie, een van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Jouw team werkt op innovatieve projecten die de kwaliteit van de dienstverlening van de GOB versterken en verbeteren.

In samenwerking met je collega's werk je en voer je acties uit die kwaliteit garanderen overeenkomstig het Strategisch Plan 2021-2026 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en werk je aan ander projecten die voortvloeien uit nieuwe beleidskeuzes inzake kwaliteitsgarantie.

Via specifieke werkgroepen werk je actief samen met andere bestuurlijke eenheden van Brussel synergie, human resources, facilities, Brussel connectIT of andere diensten van de GOB.

Je hoofdtaak bestaat erin het Single Service Point (SSP) binnen de GOB te beheren. Dit Single Service Point situeert zich voornamelijk online en centraliseert alle interne ondersteunende diensten: IT, facilities, kwaliteit en performantie, vertaling, communicatie, archieven, juridische zaken en human resources. De diensten van facilities en IT worden daarnaast ook via een klassiek onthaal verzekerd. Voor deze functie zijn een duidelijke visie over ondersteunende dienstverlening, procesbeheer, opvolging van de tickets en het belang van klanttevredenheid dus onontbeerlijk.

Als functioneel beheerder van het digitale platform zal je dit Single Service Point (SSP) in samenwerking met een collega globaal coördineren.  Op basis van de wensen van personeelsleden van de GOB zal je vakgerelateerde vereisten concreet omzetten in coherente SSP-oplossingen en zal je het platform inzetten als een bron ter continue verbetering van de ondersteunende diensten. Daarnaast ben je als tweedelijnszorg het contactpunt voor vragen van de frontdesk van het SSP-team, vragen in verband met de SSP-lockers alsook de coördinatie van het onboarding proces van medewerkers via het SSP.

Voor deze functie zijn kennis van procesbeheer en het talent om de behoeften van een organisatie om te zetten in technische oplossingen (in de werkomgeving van de Service Desk Jira) belangrijk. Er wordt een interne opleiding voorzien waarin alle basisprincipes van het platform worden uitgelegd.

De functie van Single Service Point Manager kan verder worden uitgebreid met andere opdrachten en taken binnen de directie kwaliteit en performantie.

Je werkgever

Je zal worden aangeworven voor de directie Kwaliteit en Performantie, die deel uitmaakt van Brussel Synergie, een van de acht besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Synergie (BS) groepeert alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en staat garant voor deskundigheid en algemene samenhang in de werking en initiatieven van de GOB.

De directie kwaliteit en Performantie heeft de opdracht de kwaliteitscontrole op de diensten van de GOB te versterken, eenvormig te maken en te systematiseren. De kwaliteitszorg betreft de hele GOB en alle onderdelen van de organisatie.

De directie zorgt voor de tenuitvoerlegging, het beheer en/of de coördinatie van de acties uit het strategisch plan van de GOB. Daaronder vallen verschillende aspecten zoals de continue verbetering van de processen, de coördinatie van het gebruik en de opvolging van de doelstellingen en de indicatoren, de bevordering van digitalisering en het gebruik van boordtabellen, het permanente overleg met de betrokken partijen, de bevordering van en de bewustmaking voor normen en de correcte naleving ervan, enz.

De directie kwaliteit en performantie ijvert ook voor klantvriendelijkheid. De klachtendienst van de GOB valt eronder. De directie stuurt daarnaast ook het environmental management system (EMS) en het duurzaamheidsbeleid van de eco-mobility manager aan. Tot slot heeft ze voor de rest ook verschillende andere acties en projecten lopen die beleidsmatig nieuwe ontwikkelingen inhouden.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving met aandacht voor het welzijn van de werknemers:

 • Een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar; mogelijkheid tot 3 telewerkdagen per week;
 • Verscheidene opleidingsmogelijkheden op maat, zowel ter plaatse als via e-learning; een opleidingspakket voor nieuwkomers;
 • Loopbaanbegeleiding: competentiebalans, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit, enz.;
 • Een sportzaal en stoelmassages;
 • Een cafetaria die gezonde maaltijden aanbiedt; voedingsadvies;
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Evenementen in het teken van gezelligheid;
 • Een buurtcrèche;
 • Een milieubewuste werkgever; een duurzaam gebouw;
 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, biedt de GOB bovenop je loon tal van voordelen:

 • Een gratis MIVB-abonnement;
 • De volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (DE LIJN - TEC);
 • Een fietsvergoeding van 0,25 euro/km;
 • Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 euro en 3.200 euro bruto per jaar)[1];
 • Een aansluitingsvergoeding van 20€/maand (minimum 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van 30€/maand (minimum 4 dagen telewerken per maand);
 • Een eindejaarspremie en vakantiegeld.

Je profiel

Je werkt momenteel in een A1-betrekking als attaché/attachee.

Functionele vaardigheden[2]

 • Je begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze, je biedt hen een dienstverlening op maat en je onderhoudt constructieve contacten;
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt de verantwoordelijkheid op je voor de correctheid van ondernomen acties;
 •  Je analyseert gegevens op gerichte wijze en beoordeelt informatie kritisch.

Troef

Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Je motivatie wordt als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en weegt bijgevolg meer door in het eindresultaat.

Onze waarden

 • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving.
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden over de dienstverlening (medewerkers van de GOB, burgers, ondernemingen, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen.
 • Uitmuntendheid: zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren.
 • Integriteit: de wetten en de regels naleven, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid.
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen.

Wij bieden

Weddeschaal: A101

Beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 3.797,98 €

procedure[3]

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke toelatingsvoorwaarden (zie hieronder). Als je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Toelatingsvoorwaarden

 • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of een van de volgende instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

-        Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;

-        Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel);

-        Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH);

-        Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

-        Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris);

-        Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

-        Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);

-        Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;

-        Brupartners;

-        Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;

-        Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;

-        Talent.brussels;

-        Brussel Stedenbouw en Erfgoed;

-        Brussels Planningsbureau;

-        Brussel Preventie en Veiligheid.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit.

o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit.

o   Je hebt bij je laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

 • Externe mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor ministeries en instellingen van openbaar nut van:

-        de federale overheid,

-        de gemeenschappen,

-        de andere gewesten,

-        de Franse Gemeenschapscommissie,

-        de Vlaamse Gemeenschapscommissie,

-        de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

-        de instellingen van openbaar nut die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet opgenomen zijn in de bovenstaande lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je hebt bij je laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Je kandidatuur moet (verplicht) bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van je meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

-        naam

-        voornaam/voornamen

-        benoemingsdatum

-        administratieve toestand

-        de precieze gegevens van je huidige overheidsdienst/administratie

Je moet je kandidatuurstelling per e-mail indienen via het volgende adres: mobiliteitvantalenten@gob.brussels ter attentie van mevrouw Julie Fiszman, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel, ten laatste op 29/01/2023 en je moet hierbij duidelijk de referentie 40004002 vermelden.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info procedure: Ekram El Azzouzi -  mobiliteitvantalenten@gob.brussels

Info functie: Mark Van Roy - mvanroy@gob.brussels

Wil je op de hoogte blijven van onze toekomstige vacatures? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via https://jobs.overheidsdienst.brussels/nl/page/mailinglist

[1] Bedrag vóór indexering – huidige index x 1,9999.

[2] Motivatie wordt bijzonder belangrijk geacht voor de functie en zal zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

[3] Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.