Service Public Régional de Bruxelles

Technisch coördinator voor hosting (m/f/x) voor Brussel Synergie

Référence: 40000418

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.

Wil je mee antwoorden bieden aan de problematiek van huisvesting en bovendien oplossingen zoeken voor de Oekraïense vluchtelingen in Brussel? Dan is deze job jou op het lijf geschreven!

Brussel Synergie werf 1 Technisch coordinator (m/f/x) voor Ondersteuning regeringsplannen.

Je team bestaat uit 14 personen. 

Info overheidsdienst : Ekram EL AZZOUZI - eelazzouzi@sprb.brussels

Info functie : Peter MICHIELS - pemichiels@gob.brussels

Je takenpakket

Sinds het begin van de Oekraïne-crisis wordt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator de verschillende aspecten voor de vluchtelingen-onthaal en opvang bij particulieren of collectieve opvang, tewerkstelling, gezondheid,… - aangepakt door een multidisciplinaire equipe Help Ukraine binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Een belangrijk onderdeel hiervan gaat naar de inrichting van tijdelijke plaatsen voor opvang Oekraïense vluchtelingen gemaakt in voormalige kantoren, rusthuizen of hotels. Sinds het begin van de crisis werden aldus al enkele honderden plaatsen gecreëerd.

We hebben voor deze equipe een vacature voor een technisch coördinator met de volgende taakinhoud:

- opvolgen vastgoedmarkt, rechtstreeks en in partnerschap (Citydev, Perspective, vastgoednetwerk);

- eerste screening van de gebouwen op basis van de criteria van de opdracht, eerste onderhandelingen met de eigenaars;

- organiseren van de bezoeken in verband met de DBDMH, de architecten, de uitvoeringspartners, en leidend ambtenaar;

- deelnemen aan de bezoeken om de nodige elementen samen te brengen voor de volgende fases (benchmark info, voorbereidende vergaderingen, elementen die het gebruik van het gebouw faciliteren/blokkeren, nagaan of het mogelijk is het gebouw vanuit een technisch- en veiligheidsoogpunt te gebruiken) ;

- gebruik maken van een terreinexpertise om deel te nemen aan de strategische gesprekken en ondersteunen van de leidend ambtenaar bij het organiseren van het openen/sluiten van centra;

- deelnemen aan de voorbereidende vergaderingen met de DBDMH en de architecten, organiseren van de opvolging van de dossiers met de leidend ambtenaar tot aan het uiteindelijke bezoek dat samen met de DBDMH moet worden afgelegd;

- opvolgen van de verschillende fases in de werkgroep collectieve huisvesting, actief deelnemen aan deze werkgroep voor de technische informatie;

- algemene opvolging van de bouwplaatsen met de uitvoeringspartners, architecten, aannemers;

- opvolgen en updaten van de status van de verschillende dossiers (voorstelling aan de werkgroep);

- samen met Bruss’Help en met de operatoren de situatie op het terrein opvolgen en consolideren;

Je werkgever

Ondersteuning regeringsplannen, waarvoor je zal aangeworven worden maakt deel uit van Brussel Synergie één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Synergie (BS) omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Brussel Synergie staat dus garant voor de beheersing en de algemene samenhang van de werking en het optreden van de GOB.

De Ondersteuning regeringsplannen (strategie 2030) coördineert de uitvoering van het strategisch plan van de Brusselse regering ; (http://go4.brussels/)

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, mogelijkheid tot 3 telewerkdagen per week;
 • verscheidene vormingsmogelijkheden op maat; zowel ter plaatse als via e-learning alsook een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers;
 • loopbaanbegeleiding:  competentiebalansen, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit,etc;
 • een sportzaal, stoelmassages;
 • een cafetaria die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • hospitalisatieverzekering;
 • diverse bedrijfsevenementen;
 • een eigen crèche;
 • een milieubewuste werkgever ;
 • een duurzame werkplek ;
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement;
 • het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,27€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Een aansluitingsvergoeding van 20€/maand (minimum 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van 30€/maand (minimum 4 dagen telewerken per maand);
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);

Je profiel

Diploma [2]

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Vereiste ervaring

 • Je hebt ten minste 1 jaar ervaring in de hostingsector waarbij je een project van A tot Z hebt tot een goed einde hebt gebracht.

Technische competenties/kennis

 • Je hebt een goede kennis van het ontwerp, de installatie en de inbedrijfstelling van woningbouwprojecten.

Functionele competenties [3]

 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • Je bouwt relaties en netwerken op met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Onze waarden

 • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen
 • Uitmuntendheid : zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren
 • Integriteit: zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen

Wij bieden

Weddeschaal: A1

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : A1 : 3.797,98 €

Benieuwd naar de salarissen die van toepassing zijn in het Brussels openbaar ambt? Je vindt alle detail hier en je kan  ook een schatting maken via de loonsimulator.

 Procedure[4]

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 13/10/2023 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) te bezorgen via onze website: https://overheidsdienst.brussels/jobs-nl/

Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40000418 vermeldt.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • Indien we meer dan 10 kandidaturen hebben ontvangen, zullen alle kandidaten dienen deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test.
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek die als doel heeft de specifieke competenties en kennis van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.  
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 • Het selectiegesprek en alle onderdelen van de selectieprocedure gaan door in de taalrol de vacature.

De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.

De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

Aarzel niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en zo op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij de GOB: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/mailinglist/

[1] Nog niet geïndexeerd - huidige index x 1,9999

[2] Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt.

Indien je je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:  Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven. https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/

Je kan onder voorbehoud deelnemen aan de selectie als je nog niet in bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het moment van het aanwervingsvoorstel moet je wel over die documenten beschikken. Zo niet, zal de job voorgesteld worden aan de volgende in de rangschikking

[3] De competenties in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

[4] Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.