Service Public Régional de Bruxelles

Polyvalent technicus - Schilder (m/v/x)

Référence: 40001184

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.

Ben je iemand die nauwgezet werkt? Houd je van afwisseling in je job? Dan ben je de geknipte persoon voor de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst.

Brussel Synergie is op zoek naar 1 polyvalent technicus - Schilder voor de directie Administratieve Gebouwen (m/v/x).

Je zal deel uitmaken van een team van 6 personen.

Solliciteren kan tot 12.10.2023.

Contact procedure: Ekram EL AZZOUZI 02/800 34 27 -  eelazzouzi@gob.brussels 

Contact functie: Laurens DEVOLDER 02/800 37 72 - ldevolder@gob.brussels / Michel BLAMPAIN 02/800 36 64 – mblampain@sprb.brussels

Je opdrachten

Als polyvalent technicus – schilder voer je taken uit voor de technische cel.

De technische cel van de directie Administratieve Gebouwen beheert alle werken van geringe omvang (onderhoud, reparaties) in de administratieve gebouwen, en soms zelfs investeringswerken.  Het team bestaat uit zes personeelsleden met uiteenlopende beroepen (administratief, elektricien, loodgieter, polyvalente technici) die voor de interventies in team samenwerken.

Je activiteiten zullen voornamelijk het volgende omvatten:

 • je voert diverse schilderwerken uit aan gebouwen, variërend van eenmalige retouches tot het volledig herschilderen van muren, plafonds, deuren, vloeren, kozijnen, enzovoort;
 • je voert plamuursels, pleisterwerk, afwerking en reparaties uit in administratieve gebouwen;
 • je voert controle- en inspectiebezoeken uit aan administratieve gebouwen;
 • je voert algemene onderhouds- en afwerkings-/decoratiewerken uit in samenwerking met de technici van het team;
 • je beheert het materiaal (gereedschap, reserveonderdelen, voorraden, apparatuur) en rapporteert de behoeften aan de voorraadbeheerder;
 • je beantwoordt vragen van klanten (ticketsysteem) en rapporteert over de uitgevoerde interventies;
 • je controleert de interventies van externe dienstverleners;
 • je houdt je aan de veiligheidsnormen;
 • je volgt de evolutie van de specifieke technieken voor jouw activiteitsdomein;
 • je kan technische plannen en diagrammen lezen;
 • je identificeert en meldt eventuele problemen;
 • je formuleert voorstellen om het werk te optimaliseren;
 • je leeft de verplichtingen inzake het welzijn op het werk van de werknemers na.

Je werkgever

De dienst Facilities, waarvan je deel zal uitmaken, behoort tot Brussel Synergie, een van de acht besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Synergie (BS) omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en zorgt voor het beheer en de algemene samenhang van de werking en de acties van de GOB.

De dienst Facilities zorgt voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor de coördinatie van de diensten met het oog op de goede werking van de regeringsdiensten en meer bepaald van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De dienst Facilities bestaat concreet uit vier directies: 

 • De directie “Sturing”, onder leiding van de directeur-diensthoofd, coördineert het management van de directie en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze interne klanten (“Single Point of Contact”).
 • De directie “Administratieve Gebouwen” zorgt voor het beheer van de investeringen, de organisatie van de ruimten en het onderhoud van de gebouwen waarin de diensten van de regering van het gewest zijn ondergebracht, zoals de gewestelijke ambtenaren. De beheerders van de portefeuilles en verantwoordelijken techniek werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een ingenieur-directeur.
 • De directie “Goederen & Diensten” omvat de diensten die voor onze interne klanten bestemd zijn (aankoopcentrale, catering, onthaal, drukkerij, fleet, briefwisseling, ...), onder leiding van een directeur.
 • De directie “Onroerend Patrimonium” heeft als voornaamste opdracht het administratieve en technische beheer van de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het bouwkundige patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie. De projectbeheerders staan onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een directeur.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving waarin welzijn centraal staat:

 • Een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven: flexibiliteit en variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
 • Een gevarieerd, gepersonaliseerd en divers opleidingsaanbod, met een mix van opleidingen met fysieke aanwezigheid en e-learning, alsook een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers;
 • Loopbaanbegeleiding: competentiebalans, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit, enz.;
 • Een sportzaal en stoelmassages;
 • Een cafetaria die gezonde maaltijden aanbiedt, alsook voedingsadvies;
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Gezellige evenementen;
 • Een buurtcrèche;
 • Een werkgever die aandacht heeft voor het milieu, een duurzaam gebouw;
 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, biedt de GOB boven op je loon talloze voordelen, zoals:

 • Een gratis MIVB-abonnement;
 • De volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn);
 • Een fietspremie van € 0,27/km;
 • Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Als je slaagt voor een examen, een taalpremie (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);
 • Een eindejaarspremie en vakantiegeld.

[1] Nog niet geïndexeerd bedrag – huidige index x 1,9999

Je profiel

Diploma

Geen diploma vereist voor deze functie

Vereiste ervaring

Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring op het gebied van schilderwerken in gebouwen, waarbij je minimaal vier van de volgende zeven taken hebt uitgevoerd:

-          Het muuroppervlak voorbereiden;

-          Het deuroppervlak voorbereiden;

-          Bescherming;

-          Reiniging;

-          Aanbrengen van verf;

-          Afwerking;

-          Aanbrengen van wand- of vloerbekleding.

Waar moet je op letten?

Vervolledig je cv in de taal van de functie waarvoor je je kandidaat stelt. Geef een uiterst nauwkeurige beschrijving van je werkervaring. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve screening van de cv's.

Technische vaardigheden/kennis

-          Je hebt een goede kennis van schildertechnieken

Functionele vaardigheden

-          Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren

-          Je begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze, je biedt hen een dienstverlening op maat en je onderhoudt constructieve contacten.

De motivatie en de in het vet weergegeven competentie worden bijzonder belangrijk geacht voor de functie en zullen zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

Troeven

Je beschikt over een rijbewijs.

Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus een troef.

Onze waarden

 • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving.
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de gebruikers van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen.
 • Uitmuntendheid: zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren.
 • Integriteit: de wetten en de regels naleven, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid.
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen.

Wij bieden je

Weddeschaal: D101

Beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2.404,21

Benieuwd naar de lonen die van toepassing zijn bij de Brusselse overheid? Je kunt alle details vinden op de volgende site waar je je (toekomstige) salaris kunt ramen op de loonsimulator: https://www.talent.brussels/nl/kandidaten/salaris-8547 

De procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, vragen we je ons vóór 12.10.2023 om middernacht je curriculum vitae en motivatiebrief te bezorgen (opgesteld in het Nederlands): via onze website https://overheidsdienst.brussels/jobs/

Om een vlotte behandeling van je kandidatuur te garanderen, moet je VERPLICHT DE FUNCTIECODE 40001184 VERMELDEN.

De procedure verloopt als volgt:

-       Er vindt een preselectie plaats op basis van de deelnemingsvoorwaarden voor deze vacature (ervaring, diploma);

-       De kandidaten die door de preselectie raken, zullen worden uitgenodigd voor een anonieme computergestuurde proef (de proef wordt enkel georganiseerd als er meer dan 10 kandidaturen zijn);

-       De 10 hoogst gerangschikte kandidaten die voor deze test geslaagd zijn (minstens 50/100) zullen worden uitgenodigd voor een STAR-selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische proef) om de specifieke competenties en kennis voor deze functie te beoordelen. Dit gesprek zal tijdens de kantooruren plaatsvinden; 

-       Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%; 

-       Als geen enkele laureaat geselecteerd wordt bij deze procedure, zullen de 10 eerstvolgend gerangschikte kandidaten van de anonieme computertest uitgenodigd worden voor een selectiegesprek.

-       Enkele dagen voor uw selectiegesprek wordt u ook uitgenodigd voor een persoonlijkheidstest. Deze test is verplicht en wordt gebruikt ter ondersteuning van het selectiegesprek.

-       Het selectiegesprek en alle delen van de selectieprocedure gebeuren in de taal van de betrokken vacante functie.

Je wordt per e-mail uitgenodigd. Vermeld in je kandidaatstelling een geldig e-mailadres en raadpleeg regelmatig je mailbox.

De gekozen kandidaat (m/v/x) zal verzocht worden zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Bij ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de persoon die op het onderdeel “motivatie” de meeste punten scoort.

Voor deze functie moet je eerst een gunstig medisch onderzoek ondergaan vooraleer in dienst te kunnen treden.

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.