Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Klerk - Onderhoudswerken en loodgieterij (m/v/x)

Referentie: 1731766/40000313

Kwalificatie vereist : Geen diploma
Solliciteren tot : 14/11/2021

Beschrijving van de functie

Je verricht algemene onderhoudswerken, vooral op het vlak van loodgieterij.

Dit worden je opdrachten:

 • De goede werking van de sanitaire installaties en hun toestand (verouderd, defect, uitrusting) controleren in de verschillende administratieve gebouwen die de directie Facilities beheert.
 • Algemene onderhoudswerken uitvoeren en defecten aan sanitaire installaties opsporen en herstellen en/of schade aan infrastructuur in de gebouwen.
 • Het eigen materiaal beheren (gereedschap, vervangstukken) en de voorraadverantwoordelijke behoeften in dat verband melden.
 • Kleine interventies uitvoeren (vervanging van uitrustingen).
 • De vragen van de klanten beantwoorden (ticketingsysteem) en rapporteren over de uitgevoerde interventies.
 • De interventies van externe dienstverleners controleren:
 • De veiligheidsnormen naleven.
 • De evolutie van de specifieke technieken voor jouw activiteitsdomein volgen.
 • Een plan en een technisch schema lezen.

Soms moet je buiten de kantooruren of voor een urgentie langskomen.

Situering binnen de organisatie

De directie Facilities zorgt voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de coördinatie van de diensten die zorgen voor de goede werking van de regeringsdiensten en meer bepaald van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De directie Facilities bestaat uit 4 polen:

 • De pool "Sturing", onder leiding van de directeur, coördineert het management van de directie en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze interne klanten ("Single Point of Contact").
 • De pool "Administratieve Gebouwen" staat in voor het beheer van de investeringen, voor de organisatie van de ruimten en voor het onderhoud van de gebouwen waarin de regeringsdiensten van het Gewest zijn ondergebracht, zoals de gewestelijke ambtenaren. De beheerders van de portefeuilles en technieken werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een eerste ingenieur.
 • De pool "Goederen & Diensten" omvat de diensten die voor onze interne klanten bestemd zijn (aankoopcentrale, catering, onthaal, drukkerij, fleet, briefwisseling, ...), onder leiding van een eerste attaché.
 • De pool "Onroerend Patrimonium" heeft als voornaamste opdracht het administratieve en technische beheer van de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het bouwkundige patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie). De projectbeheerders staan onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een eerste attaché.

Uw profiel

Diploma

Geen diploma vereist

Vereiste ervaring

Opgelet! Om aan deze selectieprocedure te kunnen deelnemen, moet je voldoen aan volgende voorwaarden inzake ervaring:

Je hebt minstens 1 jaar ervaring met loodgieterij en/of verwarming, waarbij je taken verrichtte op het vlak van interventie/probleemoplossing voor sanitair, watertoevoer en -afvoer.

Waar moet je op letten?

Vul je cv volledig in. Geef een uiterst nauwkeurige beschrijving van je werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve screening van de cv's.

Technische kennis

Technische kennis van loodgieterij/verwarming

Functionele vaardigheden

- Je gebruikt de beschikbare hulpmiddelen en voert eenvoudige of repetitieve taken zelfstandig, correct en systematisch uit

Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten

De in het vet weergegeven competenties/kennis en je motivatie worden bijzonder belangrijk geacht voor de functie en zullen zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

-Je beschikt over een nuttig en relevant certificaat (bv. sanitair en verwarming) voor deze loodgietersfunctie

-Je zult in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus ook een troef.

Wij bieden

Weddeschaal: D101

Beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2.134,70

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar
 • hospitalisatieverzekering
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • gratis MIVB-abonnement
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden  - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.

- … raadpleeg al onze voordelen op overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Procedure

Indien je wil deelnemen aan deze selectie, , gelieve je curriculum vitae en je motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) door te sturen naar: gob@actiris.be. Om je kandidatuur optimaal te kunnen behandelen, dien je DE FUNCTIECODE 1731766/40000313 VERPLICHT TE VERMELDEN.

De procedure verloopt als volgt:

- Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring);

- De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een intakegesprek bij Actiris;

- De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;

- Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.

De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.

Rekening houden met de Covid-19 maatregelen en de geleidelijke opheffing van de lockdown, heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel besloten dat de selectiegesprekken ofwel virtueel kunnen plaatsvinden via de applicatie Teams/skype ( opgelet!  Dit zullen videogesprekken zijn, de webcam is daarom noodzakelijk) ofwel ter plaatste op het volgende adres: Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel.

De geselecteerde kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Info functie : Eva De Man (Tel.: 02/800 36 77  / Email: edeman@gob.brussels)  
Info procedure : Michel Blampain (mblampain@gob.brussels)