Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Standbouwer voor “Brussels Event & Logistics” (m/v/x)

Referentie: 40002170

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Ben je graag in beweging en zoek je een actieve job? Ben je een doe-het-zelver met interesse voor de evenementenbranche?

Brussel Synergie zoekt een Standbouwer voor de directie Communicatie (m/v/x).

Je zal deel uitmaken van een team van 4 personen.

Contact procedure Mercedes BELLEMANS – mbellemans@sprb.brussels 

Contact functie: André FINN - 02/800 37 68 - afinn@sprb.brussels of Jérôme SEPULCHRE DE SOLIÈRES - 02/800 37 60 - jsepulchre@sprb.brussels 

Je takenpakket

Als Standbouwer kom je terecht bij de cel “Brussels Event & Logistics”, die uit twee afdelingen bestaat: ontwerp/montage/demontage van stands en evenementenlogistiek.

Je draagt bij aan de activiteiten van de cel, zowel in België als in het buitenland.

Je hoofdactiviteiten zijn:

 • Stands monteren/demonteren;
 • Het zichtbaarheidsmateriaal "Brussels Hoofdstedelijk Gewest/GOB" plaatsen;
 • Materiaal vervoeren;
 • Logistiek (voorraadbeheer, goederen ontvangen en verzenden).

Meer concreet omvatten je specifieke activiteiten:

 • Je maakt kisten met materiaal klaar;
 • Je laadt materiaal in en uit;
 • Je bereidt elektrische apparatuur voor die nodig is om de stands te monteren;
 • Je onderhoudt materiaal van stands;
 • Je komt indien nodig tussen tijdens het evenement;
 • Je bereidt bestellingen voor promotiemateriaal voor;

Je brengt tapijten aan op de evenementenlocaties.

Specifieke factoren in verband met de functie

Je werkt volgens een specifieke werktijdregeling: Aankomst tussen 7.15 en 8.29 uur, vaste werktijden van 8.30 tot 15.20 uur, vertrek tussen 15.21 en 16.36 uur. Deze werktijdregeling kan op elk moment worden gewijzigd.

Het kan ook voorkomen dat je ’s avonds, in het weekend en op feestdagen moet werken, naargelang de evenementen waaraan we deelnemen. Het werk moet soms in moeilijke omstandigheden worden verricht (koud, vochtig, stoffig, enz.).

Je zal opdrachten in het buitenland moeten uitvoeren. Er zijn verschillende korte verblijven gepland (+/- 5 per jaar).

Je zal zware lasten moeten hanteren.

PBM-kledij dragen is verplicht (individuele beschermingsmiddelen: veiligheidsschoenen, handschoenen, enz.).

In deze functie is telewerk niet mogelijk.

Je werkgever

De directie Communicatie, waarvan je deel zal uitmaken, behoort tot Brussel Synergie, een van de acht besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Synergie (BS) omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en zorgt voor het beheer en de algemene samenhang van de werking en de acties van de GOB.

De directie Communicatie is belast met het uitwerken en coördineren van de externe communicatiestrategie van de GOB, met als doel de GOB meer zichtbaarheid en bekendheid te verschaffen (met name via het beheren van digitale kanalen en tools zoals de corporate website en de sociale netwerken, het beheer van evenementen, ...). De directie zorgt ook voor het uitwerken en coördineren van de interne communicatiestrategie van de GOB om het betrokkenheidsgevoel bij de personeelsleden te bevorderen en gestalte te geven aan een gemeenschappelijke cultuur. Dit omvat het beheer van de communicatietools die interne verspreiding van relevante informatie mogelijk moeten maken, veranderingsbegeleiding en het organiseren van gezellige evenementen, ...

De directie Communicatie werkt ook actief mee aan de promotie en imagobevordering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder meer via een partnership met Visit.brussels, het agentschap belast met toerisme en evenementen in het Gewest.

Om haar strategische doelstellingen te verwezenlijken is de directie Communicatie ingedeeld in drie pijlers:

 • Promotie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en regeringscommunicatie;
 • Communicatieagentschap dat competenties en expertise groepeert op het vlak van grafisch ontwerp, video, fotoreportages, organisatie van evenementen, ...;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, voor de interne en externe communicatie van de instelling.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving waarin welzijn centraal staat:

 • Een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
 • Een gevarieerd, gepersonaliseerd en divers opleidingsaanbod, met een mix van opleidingen met fysieke aanwezigheid en e-learning, alsook een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers;
 • Loopbaanbegeleiding: competentiebalans, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit, enz.;
 • Een sportzaal en stoelmassages;
 • Een cafetaria die gezonde maaltijden aanbiedt, alsook voedingsadvies;
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Gezellige evenementen;
 • Een buurtcrèche;
 • Een werkgever die aandacht heeft voor het milieu, een duurzaam gebouw;
 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, biedt de GOB boven op je loon talloze voordelen, zoals:

 • Een gratis MIVB-abonnement;
 • De volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn);
 • Een fietspremie van € 0,27/km;
 • Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Als je slaagt voor een examen, een taalpremie (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);
 • Een eindejaarspremie en vakantiegeld.

[1]Nog niet geïndexeerd bedrag – huidige index x 2,0399

Je profiel

Diploma

Geen diploma vereist voor deze functie.

Vereiste ervaring

Voor deze functie is geen ervaring vereist.

Functionele vaardigheden[2]

Je structureert je werk door de prioriteiten te bepalen en door heel wat verschillende taken systematisch te vervullen.

Je bewerkstelligt en versterkt de teamgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's.

Je handelt op integere wijze, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Bijzondere vereisten voor de functie

Je beschikt over een rijbewijs B (handgeschakeld).

Niet vereist, wel een troef

Je hebt een opleiding voltooid in of hebt belangstelling voor een technisch georiënteerd beroep.

Je hebt professionele ervaring in de evenementensector.

Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans is dus een troef.

[2]De motivatie en de in het vet weergegeven competentie worden bijzonder belangrijk geacht voor de functie en zullen zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

Onze waarden

 • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen
 • Uitmuntendheid : zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren
 • Integriteit: zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen

Wij bieden

Arbeidsovereenkomst:Overeenkomst voor onbepaalde tijd

Weddeschaal: D101

Beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 2.452,30 €

Benieuwd naar de lonen die van toepassing zijn bij de Brusselse overheid? Je kunt alle details vinden op de volgende site waar je je (toekomstige) salaris kunt ramen op de loonsimulator: https://www.talent.brussels/nl/kandidaten/salaris-8547 

De procedure[3]

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, vragen we je ons vóór 29.03.2024 om middernacht je curriculum vitae en motivatiebrief te bezorgen (opgesteld in het Nederlands): via onze website  https://overheidsdienst.brussels/jobs/   

Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40002170 vermeldt.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • Indien we meer dan 10 kandidaturen hebben ontvangen, zullen alle kandidaten dienen deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test;
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek die als doel heeft de specifieke competenties en kennis van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Enkele dagen voor je sollicitatiegesprek zal je ook uitgenodigd worden voor een persoonlijkheidstest. Die test is verplicht en zal ter ondersteuning gebruikt worden tijdens het sollicitatiegesprek.
 • Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek;
 • Het selectiegesprek en alle onderdelen van de selectieprocedure gaan door in de taalrol de vacature (Nederlands);
 • Opgelet, je dient voor deze functie eerst een verplicht, gunstig medisch onderzoek af te leggen vooraleer je in dienst kan komen.

De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.

De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

[3] Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Aarzel niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en zo op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij de GOB: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/mailinglist/

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.